Perwoll Perwoll

Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. Általános tudnivalók

A Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.) mint adatkezelő – a továbbiakban Henkel – tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Henkel milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Henkel nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Henkel honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása,

felhasználása

Kizárólag csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap meglátogatása során a Henkel szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Henkel honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Henkel az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben személyes adatokat bocsát a Henkel rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

3. Biztonság

A Henkel az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A Henkel azon szerződéses partnerei, akik a Henkel részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

4. Gyermekek személyes adatai

A Henkelnek nem áll szándékában 16 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. (Ahol szükséges, ott a megfelelő helyeken a Henkel kiemelten fel fogja hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy ne küldjenek semmilyen személyes adatot a Henkel számára.) Amennyiben a gyermek szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el a Henkelnek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a Henkelhez. Ebben az esetben a gyermek adatait késedelem nélkül töröljük a nyilvántartásból.

5. „Sütik" („Cookie”)

A „Sütikről” szóló részletes szabályzatot a következő linken éri el: Sütiszabályzat

6. Web Tracking (Webes nyomkövetés)

(1) A Henkel ezen az oldalon a Google Inc. vállalat, 1600 Amphitheatre Parkway, Montain View, CA 94043 („Google”) Google Analytics elnevezésű szolgáltatását használja. A szoftver token segítségével, hasonlóan a sütik (Cookie) működéséhez, lehetővé teszik a Google számára, hogy elemezzék az oldal használatát. A Google összesített adatok alapján az oldal általános használatát elemzi, az oldal aktivitásáról készít jelentéseket, valamint további az internet és az oldal használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. Az EU tagállamaiban illetve az Európai Gazdasági Térség más országaiban a Google elsőként lerövidíti az IP címet. A Google Analytics szoftver alkalmazása során továbbított IP címet nem kapcsolják össze a Google által kezelt más adatokkal.

Ön a fent részletezett jövőbeni adatgyűjtést, és azok jövőbeni tárolását megszüntetheti. Ennek érdekében kattintson erre a linkre és telepítse a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. Amennyiben a telepítés sikeres, a webhelyen futó Google Analytics a JavaScript (ga.js) kód számára jelzi, hogy a felhasználó adatait a Google Analytics nem használhatja fel.

Az adatgyűjtés megakadályozásának másik lehetősége, főként mobil eszközön való böngészés esetén, hogy erre a linkre kattintva „Leiratkozás-süti”-t helyez el az eszközön és ezzel megtiltja a jövőbeni adatgyűjtést („Leiratkozás-süti” csak erre a konkrét tartományra és az éppen használt böngészőre nézve lesz érvényes.). Amennyiben a böngészőjéből törli a sütiket, a „Leiratkozás-sütit” újra el kell helyeznie a fenti linkre való kattintással.

A Google Analytics követő-elemző szolgáltatásiról többet tudhat meg a Google Analytics adatvédelmi feltételeit ismertető oldalon: http://www.google.com/intl/hu/policies/

(2) A Henkel ezen az oldalon a Google DoubleClick elnevezésű szolgáltatását használja, mely lehetővé teszi, hogy célzott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek. Az Ön IP címét az ehhez szükséges sütik generálásához szintén felhasználjuk. A DoubleClick sütik az Ön által használt Böngészőhöz rendelt álnevesített azonosító segítségével nyomon követik a képernyőn megjelenő, és a felhasználó érdeklődését felkeltő hirdetéseket. Ennek nyomán a Google és más partneroldalai számára lehetővé válik, hogy a korábbi Henkel weboldalakon vagy más weboldalakon tett látogatások alapján jelenítsenek meg hirdetéseket. A Google a DoubleClick által gyűjtött adatokat az erre szolgáló szerveren gyűjti össze és tárolja. Ezen adatok csak jogszabályi előírás alapján vagy a megbízásunkból történő adatfeldolgozás céljából kerülnek harmadik személy részére átadásra. A Henkel weboldal használatával Ön hozzájárul a fenti adatkezeléshez és a Google fent ismertetett adatkezelési műveleteihez. A böngészőjének beállításaiban a sütik tárolását letilthatja. Amennyiben a sütik használatát általánosságban elfogadja, de a DoubleClick szolgáltatás által használt sütiket nem kívánja engedélyezni, akkor ezen a linken keresztül letöltheti az ehhez szükséges böngészőbővítményt. A bővítmény a Google DoubleClick szolgáltatás működését nem engedélyezi.

7. Személyes adataival kapcsolatos Önt megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek

A rögzített adatokat a Henkel törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak nyilvántartásból való törlését illetve zárolását valamint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adatait helyesbíteni kívánja vagy a nyilvántartott adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (Henkel Magyarország Kft. 1519 Budapest, Pf. 429.), vagy e-mailben (henkel.hungary@henkel.com). Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy Bírósághoz fordulhat.

8. Közösségi média beépülő moduljainak használata

Weboldalaink a facebook.com és a Twitter közösségi médiahálózat beágyazott beépülő moduljait (“plug-in-jeit”) is tartalmazhatják. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat rendre a Facebook Inc., illetve a Twitter Inc. (továbbiakban: szolgáltató) nyújtja.

A Facebook üzemeltetője a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). A Facebook beépülő moduljainak és azok megjelenésének áttekintését a következő oldalon találhatja meg: -> https://developers.facebook.com/docs/plugins

A Twitter üzemeltetője a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. A Twitter gombok és azok megjelenésének áttekintését a következő oldalon találhatja meg: -> https://twitter.com/about/resources/buttons

A weboldalainkat böngésző felhasználók adatainak magasabb szintű védelme érdekében ezek a beépülő modulok „2-kattintásos gombként" vannak létrehozva. A beágyazás ezen formája biztosítja, hogy amikor egy ilyen modult tartalmazó oldalunkról nyitnak meg egy oldalt, a modul nem kapcsolódik automatikusan az adott szolgáltató szervereihez. A böngésző csak abban az esetben létesít közvetlen kapcsolatot a szolgáltatók szervereivel, ha Ön aktiválja a beépülő modulokat, és ezzel engedélyt ad az adatok továbbítására. Ilyenkor az érintett szolgáltató közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja a különböző beépülő modulok tartalmát, ami azt követően a képernyőn is megjelenik.

A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy Ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve Facebook vagy Twitter felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.

Az adatok Facebook és Twitter általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Önt megillető jogokról és rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat:

A Facebook által kiadott adatvédelmi tájékoztató: -> http://www.facebook.com/policy.php

A Twitter által kiadott adatvédelmi tájékoztató: -> https://twitter.com/privacy

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook vagy a Twitter összekapcsolja weboldalunk felkeresését az ezeknél a szolgáltatóknál lévő felhasználói fiókjával, weboldalaink megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie az adott felhasználói fiókból.